Bekijk het weer in Samoens op dorpsniveau en op de top van het massief.