1- ALGEMENE VERKOOPVOORWAARDEN ONLINE WINKEL VAN HET BUREAU VOOR TOERISME VAN SAMOËNS

Deze verkoopvoorwaarden worden enerzijds gesloten door:
Het VVV-kantoor van SAMOËNS waarvan het hoofdkantoor is gevestigd op nr. 66 van het VVV-kantoor 74340 SAMOËNS
SIRET-nummer: 451 906 382 00010
Btw-registratienummer: FR 16451906382
Verzekering: Verzekering: Axa France – Mr GIRARD – 3184 BARLIETTE ROAD – LES CARROZ D’ARACHES 74300 ARACHES LA FRASSE – Contract n ° 5288264604 Financiële garantie Professionele Vereniging voor Toerisme Solidariteit – ID nr. 37.768

hierna te noemen “het VVV-kantoor” en anderzijds door: elke natuurlijke of rechtspersoon die een aankoop wenst te doen via de website van het “VVV-kantoor” hierna te noemen “de koper” .

ARTIKEL 1 – VOORWERP
De huidige verkoopvoorwaarden zijn bedoeld om de contractuele relaties tussen het VVV-kantoor van Samoëns en de koper te definiëren en de voorwaarden die van toepassing zijn op elke aankoop gedaan via de commerciële site van het Bureau voor Toerisme, dat de koper professioneel is of niet.
De aankoop van een goed of een dienst via de huidige site impliceert een acceptatie zonder voorbehoud door de koper van deze verkoopvoorwaarden.
De VVV behoudt zich het recht voor om zijn verkoopvoorwaarden te allen tijde te wijzigen.
In dit geval zijn de toepasselijke voorwaarden die van kracht op de datum van de bestelling door de koper.

ARTIKEL 2 – KENMERKEN VAN DE AANGEBODEN GOEDEREN EN DIENSTEN
Onze producten zijn te koop voor zover beschikbaar.
De foto’s ter illustratie van de op de website aangeboden producten zijn zo getrouw mogelijk, maar kunnen geen perfecte gelijkenis met het voorgestelde product garanderen.

ARTIKEL 3 – TARIEVEN EN FACTUREN
De prijzen vermeld in de online winkel zijn prijzen inclusief btw, niet onderworpen aan btw, het VVV-kantoor is niet onderworpen aan btw.Het VVV-kantoor behoudt zich het recht voor om zijn prijzen te allen tijde te wijzigen, op voorwaarde dat de prijs die op de site op de dag van de bestelling wordt weergegeven de enige is die van toepassing is op de koper.
De prijzen op elk productblad zijn exclusief de kosten van orderverwerking, transport en levering.
Een factuur wordt bij uw bestelling gevoegd.

ARTIKEL 4 – BETALINGSVOORWAARDEN
Betalingen worden alleen gedaan met een creditcard; ze worden gemaakt via een beveiligd systeem, zodat de verzonden informatie door software wordt gecodeerd en geen derde partij deze kan lezen tijdens transport op het netwerk.
Kaarten uitgegeven door banken die buiten Frankrijk zijn gevestigd, moeten internationale bankkaarten zijn. Het VVV-kantoor kan niet verantwoordelijk worden gehouden voor het frauduleuze gebruik van de betaalmiddelen van de gebruiker of de usurpatie van zijn identiteit.

ARTIKEL 5 – BESTELLINGEN
De koper die een product of een dienst wil kopen, moet:

vul het identificatieformulier in waarop hij de coördinaten zal vermelden die nodig zijn voor de behandeling van
zijn bestelling:
valideer uw bestelling na controle;
voer de betaling uit onder de voorgeschreven voorwaarden;
bevestig uw bestelling en betaling.
De bevestiging van de bestelling houdt de aanvaarding van deze verkoopvoorwaarden in.
Alle verstrekte gegevens en de opgenomen bevestiging zijn een transactiebewijs waard. De bevestiging is de moeite waard om te ondertekenen en te accepteren voor de uitgevoerde bewerkingen.
Na het plaatsen van een bestelling ontvangt de koper een bevestigingsmail.
De bestelling die door de koper is gevalideerd, wordt alleen als effectief beschouwd wanneer de betrokken bankbetaalcentra hiermee hebben ingestemd. In geval van weigering van genoemde centra wordt de bestelling automatisch geannuleerd en wordt de koper per e-mail op de hoogte gebracht.

ARTIKEL 6 – LEVERING
De levering geschiedt door de Post per brief gevolgd of colissimo volgens het gewicht op het adres vermeld in de bestelbon.
De risico’s zijn de verantwoordelijkheid van de koper vanaf het moment dat de producten het pand van de VVV verlaten. In geval van schade tijdens het transport, moet het gemotiveerde protest binnen 3 dagen na levering bij de vervoerder worden ingediend.
Zodra de bestelling is verwerkt door het VVV-kantoor, wordt de levering gedaan binnen een indicatieve tijd van 2 werkdagen voor grootstedelijk Frankrijk en maximaal 10 dagen voor de andere bestreken gebieden. Eventuele vertragingen moeten zo snel mogelijk worden gemeld aan de VVV en geven de koper geen recht op schadevergoeding. Levertijden zijn slechts indicatief.
In geval van verlies van het product bij levering, verlies bevestigd na een onderzoek, zal het VVV een vervangend product retourneren (op zijn kosten) of het op verzoek terugbetalen.

ARTIKEL 7 – RETRACTIE EN RETOUREN
De koper profiteert van een afkoelingsperiode van 14 dagen vanaf de dag dat hij / zij in het bezit komt van de goederen om het product zonder boete naar het VVV-kantoor te retourneren voor terugbetaling of terugbetaling, met uitzondering van de retourkosten. , die vallen onder de verantwoordelijkheid van de koper. Items moeten intact, geëtiketteerd, in hun originele verpakking worden geretourneerd en zijn niet gedragen of gewassen.
Alle claims, verzoeken om ruil of terugbetaling moeten per post worden gedaan op het volgende adres: VVV Samoens 66 plaats van de VVV 74340 Samoens binnen 30 dagen na levering.

ARTIKEL 8 – GARANTIES EN AANSPRAKELIJKHEID
Als de koper na opening constateert dat het product niet aan de bestelling voldoet of defect is, stemt de koper ermee in om zo snel mogelijk contact op te nemen met het VVV-kantoor zodat een oplossing wordt gevonden .
Alle producten die door de VVV worden geleverd, genieten de wettelijke garantie van de artikelen 1641 en volgende van het Burgerlijk Wetboek.
Het VVV-kantoor verbindt zich ertoe alle zorg te bieden die in het vak wordt gebruikt om het door de koper bestelde product in de beste omstandigheden te leveren. Als verkoper is het VVV-kantoor bij het online verkopen slechts gehouden aan een middelenverbintenis; het kan niet verantwoordelijk worden gesteld voor schade die voortvloeit uit het gebruik van het internetnetwerk, zoals gegevensverlies, inbraak, virussen, onderbreking van de service of andere onvrijwillige problemen.
De verantwoordelijkheid van de VVV kan niet worden behouden in geval van schending van zijn contractuele verplichtingen als gevolg van een toevallige gebeurtenis of een geval van overmacht zoals gedefinieerd door het Burgerlijk Wetboek in artikel 1218.

ARTIKEL 9 – DOUANERECHTEN
Voor leveringen buiten het vasteland van Frankrijk, stemt de koper ermee in om alle verschuldigde belastingen op de invoer van producten, douanerechten, belasting over de toegevoegde waarde en alle andere verschuldigde belastingen te betalen volgens de wetgeving van het land van ontvangst. van de bestelling.
Elke bestelling die op de website van de VVV wordt geplaatst en buiten Frankrijk en Monaco wordt afgeleverd, kan worden onderworpen aan belastingen en douanerechten die worden opgelegd wanneer het pakket zijn bestemming bereikt. Deze douanerechten en eventuele belastingen met betrekking tot de levering van een artikel vallen onder de verantwoordelijkheid van de koper en vallen onder zijn verantwoordelijkheid. Het VVV-kantoor is niet verplicht om de koper te controleren en te informeren over douanerechten en toepasselijke belastingen.
Het VVV-kantoor kan niet aansprakelijk worden gesteld in geval van niet-naleving van de wetgeving van het land waar het product wordt geleverd, het is aan de koper om bij de lokale autoriteiten de mogelijkheden van invoer of gebruik te controleren bestelde artikelen.

ARTIKEL 10 – INTELLECTUELE EIGENDOM
Alle elementen van de website van het VVV-kantoor zijn en blijven het exclusieve intellectuele eigendom van het VVV-kantoor van Samoëns. Niemand is gemachtigd om elementen van de site die software, visueel of correct zijn, te reproduceren, exploiteren, opnieuw uit te zenden of te gebruiken voor welk doel dan ook, zelfs niet gedeeltelijk.
Producten die worden verkocht onder het merk Samoëns, uw welzijn en / of die het officiële logo van de bestemming dragen, worden beschermd door een geregistreerd handelsmerk, elke kopie of reproductie is verboden.

ARTIKEL 11 – PERSOONLIJKE GEGEVENS
In overeenstemming met de wet met betrekking tot computers, bestanden en vrijheden van 6 januari 1978, kan de informatie van persoonlijke aard met betrekking tot kopers worden onderworpen aan geautomatiseerde verwerking.
De VVV behoudt zich het recht voor om informatie over kopers te verzamelen, onder meer door cookies te gebruiken, en, indien gewenst, de verzamelde informatie door te geven aan zakenpartners.
Kopers kunnen bezwaar maken tegen de openbaarmaking van hun gegevens door het VVV-kantoor hiervan op de hoogte te stellen. Evenzo, in overeenstemming met de Wet bescherming persoonsgegevens van 6 januari 1978, gewijzigd bij wet nr. 2004-801 van 6 augustus 2004, hebt u te allen tijde recht op toegang, wijziging, rectificatie en verwijderen van de gegevens die u betreffen. U kunt het uitoefenen door een e-mail te sturen naar: infos@www.samoens.com

ARTIKEL 12 – ARCHIEF – BEWIJS
Het VVV-kantoor archiveert inkooporders en facturen op een betrouwbare en duurzame manier als een echte kopie in overeenstemming met de bepalingen van artikel 1348 van het Burgerlijk Wetboek.
De geautomatiseerde gegevens van de TO worden door de partijen beschouwd als bewijs van communicatie, bestellingen, betalingen en transacties tussen de partijen.

ARTIKEL 13 – CLAIMS / GESCHILLEN
Elk geschil of geschil dat voortvloeit uit de toepassing van deze algemene verkoopvoorwaarden, hun geldigheid, hun interpretatie, hun uitvoering en meer in het algemeen elk geschil met betrekking tot de Service, moet het voorwerp uitmaken van een schriftelijke kennisgeving die binnen de termijn wordt verzonden van 3 dagen bij het VVV-kantoor van Samoëns, op: 66, plaats van het VVV-kantoor 74340 Samoëns.
Laatstgenoemde verbindt zich ertoe alles in het werk te stellen om een ​​minnelijke schikking met de koper te vinden en hem in staat te stellen gratis gebruik te maken van de door de Commissie voor evaluatie en controle van consumentenbemiddelaars goedgekeurde consumentenbemiddelaar.
In geval van blijvende onenigheid zal het geschil worden voorgelegd aan de rechtbank van Grande Instance de Bonneville, bevoegd volgens de gemeenrechtelijke voorwaarden.
Deze algemene verkoopvoorwaarden zijn onderworpen aan de Franse wetgeving.

2 – Algemene verkoopvoorwaarden aan particulieren

Reserveringsservice van het VVV-kantoor van Samoëns

Reservering en aanbetaling

Om zijn reservering te valideren, moet de klant de documenten / pagina “contactgegevens” volledig en geldig invoeren, de algemene verkoopvoorwaarden accepteren, het bedrag van de aanbetaling betalen en zijn reservering bevestigen / klik op “Boekingvalidatie” “.

Het bedrag van de aanbetaling moet binnen 7 dagen na de reserveringsaanvraag worden betaald. Na deze periode is geen beschikbaarheid gegarandeerd. De aanbetaling is 30% van het verschuldigde bedrag. Door op de link te klikken om uw aanbetaling online te betalen, bevestigt u de huurovereenkomst en de algemene verkoopvoorwaarden. Dit is de moeite waard om het contract te ondertekenen. De reservering wordt definitief bevestigd wanneer de huurder het document getiteld “bevestiging van reservering” ontvangt (verzonden naar het e-mailadres vermeld bij het invoeren van de gegevens).

Het saldo van het verblijf moet worden betaald ten minste 30 dagen voor aankomst voor alle contracten. De niet-betaling van het saldo 30 dagen of meer vóór de aankomst houdt de annulering van het contract in.In geval van reservering minder dan een maand voor vertrek, is het volledige bedrag verschuldigd bij de reservering.

De prijzen vermeld in de brochure en op de website zijn in euro’s, alle belastingen inbegrepen behalve de toeristenbelasting. Ze worden ter indicatie gegeven en kunnen door onze gastheren en dienstverleners worden gewijzigd. Ze worden definitief vermeld op het huurcontract of bij het zoeken naar de beschikbaarheid van de online boeking.

Annuleringskosten

Vóór de 30e dag vóór de startdatum van de boeking: 30% van het bedrag van het verblijf. Na de 30e dag voorafgaand aan de startdatum van de boeking: het totale bedrag van het verblijf.

Elke wijziging met betrekking tot de accommodatie wordt, tenzij vooraf overeengekomen door het VVV-kantoor van Samoëns, beschouwd als een annulering en brengt daarom dezelfde kosten met zich mee.

Een annuleringsverzekering wordt aangeboden op het moment van boeking.

Huurlasten en toeristenbelasting: tarieven zijn inclusief (water, elektriciteit, verwarming). De toeristenbelasting is van kracht in het resort en is niet inbegrepen in onze prijzen.

Interne regels: in het geval van het huren in een collectief gebouw, zal de klant, als bewoner van het pand, de interne regels van de woning naleven. Deze statuten worden door de eigenaar geplaatst of meegedeeld.

Slapen: Het pand mag niet door meer mensen worden bewoond dan aangegeven in het contract, tenzij voorafgaande toestemming van de eigenaar (kinderen worden geteld vanaf de leeftijd van 1 jaar). Indien nodig, kan deze laatste een extra huur claimen of toegang tot het terrein weigeren.

Borg: Een aanbetaling van een bedrag vastgesteld door de eigenaar en gespecificeerd op de huurovereenkomst kan worden gevraagd bij binnenkomst. Zal worden afgetrokken van deze aanbetaling, eventuele breuk of schade mogelijk en de schoonmaakkosten als de huur niet in een goede staat is achtergelaten. Anders wordt de aanbetaling binnen tien dagen na vertrek gerestitueerd.

Lakens en huishoudlinnen: Tenzij anders vermeld in de huurovereenkomst, is de levering van beddengoed en huishoudlinnen niet inbegrepen in het bedrag van de huur (mogelijkheid tot huren).

Klachten: Elke klacht of geschil moet ons uiterlijk 1 maand na de einddatum van het verblijf bereiken. Na deze periode kan de claim niet in behandeling worden genomen. Als er binnen 30 dagen geen bevredigend antwoord is, kunt u contact opnemen met de Ombudsman voor Toerisme, wiens contactgegevens en verwijzingsgegevens beschikbaar zijn op zijn website: www.mtv.travel.

Het VVV-kantoor van Samoëns kan niet verantwoordelijk worden gehouden voor annulering of wijziging van de diensten die zijn geboekt na overmacht en als bepaalde diensten die door het station zijn geleverd maar niet via ons zijn gereserveerd, worden verwijderd.

Art. 95

Behoudens de uitzonderingen voorzien in de tweede alinea (a) en (b) van artikel 14 van de bovengenoemde wet van 13 juli 1992, is elk aanbod of verkoop van reis- of vakantiediensten afhankelijk van de overlegging van passende documenten die voldoen aan de vereisten van regels gedefinieerd door deze titel. In het geval van de verkoop van vliegtuigtickets of transporttickets op een reguliere lijn die niet vergezeld gaat van diensten in verband met dergelijk transport, levert de verkoper aan de koper een of meer tickets voor de hele reis uitgegeven door de vervoerder of onder zijn verantwoordelijkheid. In geval van vervoer op afroep moeten de naam en het adres van de vervoerder namens wie de tickets worden uitgegeven, worden vermeld. De afzonderlijke facturering van de verschillende elementen van hetzelfde toeristenpakket ontslaat de verkoper niet van de verplichtingen die hem op grond van deze titel zijn aangegaan.

Art. 96

Voorafgaand aan het sluiten van de overeenkomst en op basis van een schriftelijke ondersteuning, voorzien van zijn handelsnaam, zijn adres en de vermelding van zijn administratieve machtiging tot uitoefening, moet de verkoper de consument informatie verstrekken over prijzen, datums en andere componenten van de aangeboden diensten tijdens de reis of verblijf zoals:

1 – De bestemming, de middelen, de kenmerken en de gebruikte categorieën vervoer.

2 – Het type accommodatie, de locatie, het comfortniveau en de belangrijkste kenmerken, de goedkeuring en de toeristische classificatie die overeenkomt met de voorschriften of gebruiken van het gastland.

3 – De verstrekte maaltijden.

4 – De beschrijving van het reisschema wanneer het een circuit is.

5 – De administratieve en gezondheidsformaliteiten die moeten worden vervuld in het bijzonder bij het overschrijden van de grenzen, en hun deadlines voor voltooiing.

6 – Bezoeken, excursies en andere diensten inbegrepen in het pakket of mogelijk beschikbaar tegen een extra vergoeding.

7 – De minimum- of maximumgrootte van de groep die de realisatie van de reis of het verblijf mogelijk maakt, en, indien de realisatie van de reis of het verblijf ondergeschikt is aan een minimum aantal deelnemers, de uiterste informatiedeadline van de consument in geval van annulering reis of verblijf. Deze datum kan niet minder dan eenentwintig dagen voor vertrek worden ingesteld.

8 – Het bedrag of percentage van de te betalen prijs als aanbetaling bij het sluiten van het contract en het betalingsschema van het saldo.

9 – De voorwaarden voor de herziening van de prijzen zoals voorzien in het contract op grond van artikel 100 van dit besluit.

10 – Annuleringsvoorwaarden van contractuele aard.

11 – De annuleringsvoorwaarden zoals gedefinieerd in de artikelen 101, 102 en 103 hieronder.

12 – De bijzonderheden van de gedekte risico’s en het bedrag van de garanties waarop in het verzekeringscontract is ingeschreven, met betrekking tot de gevolgen van de beroepsaansprakelijkheid van reisbureaus en de wettelijke aansprakelijkheid van verenigingen en non-profitorganisaties en lokale organisaties van toerisme.

13 – De informatie betreffende de optionele inschrijving van een verzekeringsovereenkomst die de gevolgen van bepaalde annuleringsgevallen of van een verzekeringsovereenkomst die bepaalde bijzondere risico’s dekt, in het bijzonder repatriëringskosten in geval van een ongeval of ziekte.

Art 98 Het contract tussen de verkoper en de koper moet in twee exemplaren worden geschreven, waarvan er één aan de koper wordt gegeven, en door beide partijen wordt ondertekend. Het moet de volgende clausules bevatten:

1 – De naam en het adres van de verkoper, zijn garant en verzekeraar en de naam en het adres van de organisator.

2 – De bestemming of bestemmingen van de reis en, in het geval van een gedeeld verblijf, de verschillende periodes en hun data.

3 – De middelen. de kenmerken en gebruikte categorieën vervoer, data, tijden en plaatsen van vertrek en terugkeer.

4 – Het type accommodatie, de locatie, het comfortniveau en de belangrijkste kenmerken, de toeristische classificatie volgens de voorschriften of gebruiken van het gastland.

5 – Het aantal verstrekte maaltijden.

6 – De route wanneer het een circuit is.

7 – Bezoeken, excursies of andere diensten inbegrepen in de totale prijs van de reis of het verblijf.

8 – De totale prijs van de gefactureerde diensten, evenals de indicatie van een mogelijke herziening van deze facturering onder de bepalingen van het onderstaande artikel 100.

9 – Vermelding, indien van toepassing, van de vergoedingen of belastingen met betrekking tot bepaalde diensten zoals landings-, landings- of inschepingskosten in havens en luchthavens, toeristenbelasting wanneer deze niet zijn inbegrepen in de prijs van de geleverde diensten.

10 – Het schema en de betalingsvoorwaarden van de prijs. In ieder geval kan de laatste betaling door de koper niet minder dan 30% bedragen. 100% van de prijs van de reis of het verblijf en moet worden gemaakt bij het overhandigen van documenten om de reis of het verblijf te maken.

11 – De speciale voorwaarden gevraagd door de koper en aanvaard door de verkoper.

12 – De voorwaarden volgens welke de koper de verkoper kan aanspreken op een vordering wegens niet-uitvoering of slechte uitvoering van het contract, een vordering die zo spoedig mogelijk per aangetekende brief met ontvangstbevestiging aan de verkoper moet worden verzonden en schriftelijk moet worden gemeld, mogelijk aan de reisorganisator en de betrokken dienstverlener.

13 – De deadline voor informatie van de koper in geval van annulering van de reis of het verblijf door de verkoper in het geval dat de voltooiing van de reis of het verblijf gekoppeld is aan een minimum aantal deelnemers. in overeenstemming met de bepalingen van artikel 96, lid 7 hierboven.

14 – Annuleringsvoorwaarden van contractuele aard.

15 – De annuleringsvoorwaarden voorzien in de artikelen 101, 102 en 103 hieronder.

16 – De details van de gedekte risico’s en het bedrag van de garanties onder de verzekeringsovereenkomst die de gevolgen van de beroepsaansprakelijkheid van de verkoper dekken.

17 – De informatie betreffende de verzekeringsovereenkomst met betrekking tot de gevolgen van bepaalde door de koper onderschreven gevallen van annulering (polisnummer en naam van de verzekeraar), alsmede die betreffende de bijstandsovereenkomst die bepaalde bijzondere risico’s dekt, met name repatriëringskosten in geval van ongeval of ziekte. In dit geval moet de verkoper de koper een document verstrekken waarin ten minste de gedekte en uitgesloten risico’s zijn vermeld.

18 – De uiterste datum voor informatie van de verkoper in geval van overdracht van het contract door de koper.

19 – De verbintenis om de koper ten minste tien dagen vóór de geplande datum van vertrek schriftelijk de volgende informatie te verstrekken: a) de naam, het adres en het telefoonnummer van de plaatselijke vertegenwoordiger van de koper. verkoper of, bij gebreke daarvan, de namen, adressen en telefoonnummers van lokale instanties die de consument waarschijnlijk kunnen helpen in geval van problemen of, bij gebreke daarvan, het telefoonnummer dat een dringend contact met de verkoper mogelijk maakt b ) Voor reizen en verblijven van minderjarigen in het buitenland, een telefoonnummer en een adres waarmee rechtstreeks contact kan worden gelegd met het kind of de persoon die verantwoordelijk is voor zijn verblijf.

Art. 99 De koper kan zijn contract toewijzen aan een cessionaris die aan dezelfde voorwaarden voldoet als hij om de reis of het verblijf uit te voeren, zolang het contract geen effect heeft gehad. Tenzij gunstiger voor de verkoper, moet hij de verkoper uiterlijk zeven dagen vóór het begin van de reis per aangetekende brief met ontvangstbevestiging op de hoogte stellen van zijn beslissing. Als het gaat om een ​​cruise, wordt deze periode verlengd tot vijftien dagen. Deze overdracht is in geen geval onderworpen aan voorafgaande toestemming van de verkoper.

Art. 100 Wanneer het contract een uitdrukkelijke mogelijkheid tot prijsherziening bevat, binnen de grenzen voorzien in artikel 19 van de bovengenoemde wet van 13 juli 1992, moet het de precieze berekeningsmethoden vermelden, zowel opwaarts als neerwaarts, prijsverschillen, inclusief het bedrag van de transportkosten en bijbehorende belastingen, de valuta of valuta die van invloed kunnen zijn op de prijs van de reis of het verblijf, het aandeel van de prijs waarop de wijziging van toepassing is, de prijs van de valuta of valuta’s die als referentie worden gebruikt bij het vaststellen van de in het contract vermelde prijs.

Art. 101 Wanneer de verkoper zich vóór het vertrek van de koper verplicht ziet een wijziging aan te brengen in een van de essentiële elementen van het contract, zoals een aanzienlijke prijsverhoging, kan de koper, zonder vooruit te lopen op corrigerende maatregelen voor geleden schade en na kennisgeving door de verkoper per aangetekende brief met ontvangstbevestiging: – ofwel zijn contract annuleren en zonder boete de onmiddellijke terugbetaling van de betaalde bedragen verkrijgen; – de door de verkoper voorgestelde wijziging of vervangende reis aanvaarden; een wijziging van het contract met vermelding van de aangebrachte wijzigingen wordt vervolgens door de partijen ondertekend; elke prijsvermindering wordt in mindering gebracht op de bedragen die de koper nog verschuldigd is en, indien de betaling door deze laatste de prijs van de gewijzigde dienst overschrijdt, moet het teveel betaalde aan hem worden terugbetaald vóór de datum van zijn vertrek.

Art. 102 In het geval voorzien in artikel 21 van voornoemde wet van 13 juli 1992, wanneer de verkoper vóór het vertrek van de koper de reis of het verblijf annuleert, moet hij de koper hiervan per aangetekende brief op de hoogte brengen bij ontvangst ontvangt de koper, zonder vooruit te lopen op de remedies voor geleden schade, van de verkoper de onmiddellijke terugbetaling en zonder boete van de betaalde bedragen, ontvangt de koper in dit geval een vergoeding die ten minste gelijk is aan de boete die hij zou hebben gedragen als de nietigverklaring op die datum had plaatsgevonden. De bepalingen van dit artikel sluiten geenszins de sluiting van een minnelijke overeenkomst uit met het oog op aanvaarding door de koper van een vervangende reis of verblijf voorgesteld door de verkoper.

Art. 103 Wanneer de verkoper na het vertrek van de koper niet in staat is een overwegend deel van de in het contract voorziene diensten te leveren die een aanzienlijk percentage van de door de koper gehonoreerde prijs vertegenwoordigen, moet de verkoper onmiddellijk het volgende doen: onverminderd enige vordering tot vergoeding van geleden schade: – hetzij voordelen aanbieden in plaats van de geleverde diensten, mogelijk met een extra prijs, en als de door de koper geaccepteerde diensten van inferieure kwaliteit zijn, moet de verkoper hem vergoeden; bij zijn terugkeer, het prijsverschil; – of, als hij geen vervangende diensten kan aanbieden of als deze door de koper om geldige redenen worden geweigerd, de koper zonder extra kosten tickets verstrekken om zijn terugkeer naar voorwaarden die als gelijkwaardig kunnen worden beschouwd aan de plaats van vertrek of aan een andere door beide partijen aanvaarde plaats.

VVV kantoor van Samoëns – Plaats van het VVV-kantoor – 74340 Samoëns – Tel: +33 (0) 4 50 34 40 28 – info@www.samoens.com – reservation@www.samoens.com.

Reisbureau nr. IM07410016

APST-garantie nr. 37768